Blog

Algemene ledenvergadering ALV

Algemene Leden Vergadering
vrijdag 17 februari 2017 om 20.00 uur
kantine HSC Jeka
 

Naast een terugblik op 2016 kijken we ook vooruit. 
Dit gebeurt aan de hand van de jaarverslagen van bestuur en commissies. 
Daarnaast is er ruimte voor inbreng van de leden.

Een paar belangrijke mededelingen en oproepen:

* Vacature: Secretaris
Martine Brandsma is in 2016 al afgetreden als secretaris. Zij heeft nog tot medio 2016 de taken waargenomen maar na de zomerstop aangegeven zich te richten op haar functie als voorzitter TC Jeugd . Na lang informeel zoeken hebben we nog steeds geen vrijwilligers gevonden voor deze functie. Wil je JEKA helpen door deze rol te vervullen neem dan direct contact op met het bestuur.

* Vacature: Penningmeester
Serge Settels heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Ook voor hem zoeken we vervanging. Als je affiniteit hebt met financiën roepen we je dringend op om naar voren te stappen; deze rol is net als het secretariaat essentieel voor het functioneren van de vereniging. Je wordt ingewerkt en begeleid door Serge en hij zal tevens nog een aantal taken uitvoeren.

* Contributieverhoging
We hebben op sportief vlak een succesvol jaar gehad, maar we hebben een financiële uitdaging. Het beleid bij de gemeente is gewijzigd en de vereniging krijgt extra kosten (hogere veldhuur, waterrekening, afgeschafte energiesubsidies) en we hebben gewoon geen reserves. We moeten de contributie behoorlijk verhogen. In de ALV zal e.e.a. worden toegelicht.


Kom naar de algemene ledenvergadering 2017 en laat je stem horen!