Alcoholbeleid

Fris omgaan met alcohol

Volgens de wet mag er aan kinderen en jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht.
Dit geldt dus ook niet voor een sportkantine!

Onze club neemt deel aan het project Fris omgaan met Alcohol en sluit een maatschappelijk convenant af.
Het is belangrijk dat iedereen in onze club weet wat de regels zijn die er gelden voor alcoholgebruik.

Hiervoor is er een cursus van het NOCNSF die alle barvrijwilligers verplicht moeten halen. (De toets duurt ongeveer 10 minuten )

Klik hier voor: de cursus

Nix18_Alcohol