Contributie

[important]De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde zaken binnen onze organisatie verbeterd kunnen worden. Ook de contributie innen is hierbij aan bod gekomen en wij zijn van mening dat we hierin stappen kunnen maken. Om die reden gaan wij vanaf komend seizoen samenwerken met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijk tot
gespreid betalen.

Als een zijn/haar lidmaatschap niet vóór 31 januari opgezegd wordt, moet de vereniging helaas 50 EURO administratiekosten in rekening brengen. Deze kosten komen voort uit de afspraken die wij hebben met Clubcollect. Zij moeten tijdig weten wie zij wel en niet kunnen factureren. Jeka rekent op uw begrip hiervoor!

[/important]

In februari van ieder jaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de contributie voor het jaar vastgesteld.
De contributie wordt bepaald op basis van leeftijd en is onafhankelijk van het team, waarin gespeeld wordt.
Voor het jaar 2024 is de contributie als volgt vastgesteld:

Leden in vier termijnen
inschrijfgeld €25,00 n.v.t.
Slapend Lid €50,00
G-honkbal €87,50 4 x €26,90
t/m 9 jaar (Beeball) €141,50 4 x €36,38
U12 €172,50 4 x €44,13
U15 €187,50 4 x €47,88
Junioren €203,50 4 x €51,88
Junioren + €223,50 4 x €56,88
Senioren €244,50 4 x €62,13
Recreanten €146,50 4 x €37,63

Wat wordt er eigenlijk allemaal gedaan met de contributie?

 • Afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Honk- en Softbal Bond (KNBSB) voor de aanvullende verzekering en de competitie-organisatie
 • Ballen, knuppels, helmen, catchermateriaal en trainingsmateriaal
 • Kleine vergoeding voor trainer/begeleider/coach (soms is dit één persoon)
 • Veldhuur en zaalhuur
 • Gas, water, licht en onderhoud van kleedkamers, velden en kantine
 • Algemene kosten (onderhoud/vervanging/aanvulling inboedel, website, bank, KvK, onkosten jaarlijks feest etc.)

Rekeningnummer vereniging: NL23RABO0116783761  t.n.v. HSC Jeka

Toelichting contributiebepaling

Zoals gezegd, geldt voor de contributiebepaling de leeftijd.

Een toelichting op de leeftijden:

Youngsters 3 t/m 5 jaar in het jaar dat je overstapt naar Beeball, geld het Beeball bedrag
Beeball 5 t/m  9 jaar in het jaar dat je 10 wordt ben je pupil
Pupillen 10 t/m 13 jaar in het jaar dat je 13 wordt, ben je aspirant
Aspiranten 13 t/m 15 jaar in het jaar dat je 16 wordt, ben je junior
Junioren 16 t/m 18 jaar in het jaar dat je 19 wordt, ben je junior+
Junioren+ 19 t/m 21 jaar in het jaar dat je 21 wordt, ben je senior

We hanteren dezelfde peildatum als de bond, 15 mei.

Voorbeeld 1:   A  is op 12 december jarig. In 2024 wordt hij 13. In dat geval is hij vanaf het begin van het seizoen 2024 een aspirant en dus geen pupil meer.

Voorbeeld 2:   B is 16 jaar oud, maar speelt bij een seniorenteam. Onafhankelijk van het team, waarin hij speelt, blijft hij voor de contributiebepaling  junior.

Slapend lidmaatschap houdt in, dat men de vereniging steunt, stemgerechtigd is en van harte welkom is bij nieuwjaarsreceptie en andere evenementen. Een slapend lid traint niet en speelt geen competitie.

Leden, die incidenteel willen spelen of trainen, dienen recreatief lid te zijn.

Randvoorwaarden

De contributie dient voldaan te zijn binnen 15 dagen na verzending factuur.
Bij niet voldoen van de contributie volgt:

 • eerste aanmaning          30 dagen na verzending factuur
 • tweede aanmaning         na 45 dagen v/a factuur, verhoogd met incassokosten à 15 %
 • derde aanmaning           na 60 dagen v/a factuur met een verdere verhoging met 15 % incassokosten en schorsing tot betaling. Schorsing wordt opgeheven zodra contributie inclusief incassokosten voldaan is.

Een betalingsregeling  in 4 termijnen is mogelijk, alleen met automatisch incasso. U kunt dit opgeven op het incasso formulier.
De vervaldata bij termijnbetaling zijn:  15 maart, 15 mei, 15 juli, 15 september.
Andere regelingen zijn niet toegestaan.

Bij meerdere leden in één gezin wordt er korting op de contributie gegeven:

 •  3 leden uit het gezin: 10%
 •  4 leden uit het gezin: 15 %
 •  5 leden uit het gezin: 20%

Voor nieuwe leden geldt de volgende verdeelsleutel:

 • inschrijving  t/m juni:                         inschrijfgeld en 100% contributie
 • t/m september:                                     inschrijfgeld en 50 % contributie
 • v/a oktober:                                            inschrijfgeld

U wilt uw kind laten sporten, maar heeft er de financiële mogelijkheden niet voor?
Zoek dan steun bij Stichting Leergeld of de eigen regeling van de gemeente (zoals via BredaPas)

Vragen over contributie: penningmeester@hscjeka.com