Contributie

In februari van ieder jaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de contributie voor het jaar vastgesteld.
De contributie wordt bepaald op basis van leeftijd en is onafhankelijk van het team, waarin gespeeld wordt.
Voor het jaar 2017 is de contributie als volgt vastgesteld:

Leden   in vier termijnen
inschrijfgeld €25,00 n.v.t.
Slapend Lid €50,00  
G-honkbal €85,00 4 x €26,50
t/m 9 jaar (Beeball) €120,00 4 x €35,00
10 t/m 12 jaar (Pupillen) €150,00 4 x €42,50
13 t/m 15 jaar (Aspiranten) €165,00 4 x €46,25
16 t/m 17 jaar (Junioren) €180,00 4 x €50,00
18 t/m 21 jaar (Junioren+) €200,00 4 x €55,00
Vanaf 22 jaar (Senioren) €220,00 4 x €60,00
Vanaf 22 jaar (Recreanten) €130,00 4 x €37,50

Wat wordt er eigenlijk allemaal gedaan met de contributie?

 • Afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Honk- en Softbal Bond (KNBSB) voor de aanvullende verzekering en de competitie-organisatie
 • Ballen, knuppels, helmen, catchermateriaal en trainingsmateriaal
 • Kleine vergoeding voor trainer/begeleider/coach (soms is dit één persoon)
 • Veldhuur en zaalhuur
 • Gas, water, licht en onderhoud van kleedkamers, velden en kantine
 • Algemene kosten (onderhoud/vervanging/aanvulling inboedel, website, bank, KvK, onkosten jaarlijks feest etc.)

Rekeningnummer vereniging: NL23RABO0116783761  t.n.v. HSC Jeka

Toelichting contributiebepaling
Zoals gezegd, geldt voor de contributiebepaling de leeftijd.

Een toelichting op de leeftijden:

Youngsters 3 t/m 5 jaar in het jaar dat je overstapt naar Beeball, geld het Beeball bedrag
Beeball t/m 8 jaar in het jaar dat je 9 wordt ben je pupil
Pupillen 9 t/m 11 jaar in het jaar dat je 12 wordt, ben je aspirant
Aspiranten 12 t/m 15 jaar in het jaar dat je 16 wordt, ben je junior
Junioren 16 t/m 21 jaar in het jaar dat je 22 wordt, ben je senior

We hanteren dezelfde peildatum als de bond, 15 mei.

Voorbeeld 1: A is op 12 december jarig. In 2016 wordt hij 13. Hij is op 15 mei 12 dus blijft hij nog pupil.
Voorbeeld 2: B is op 1 maart jarig. In 2016 wordt hij 13. Hij is op 15 mei al 13 dus wordt hij gerekend als aspirant.
Voorbeeld 3: C is 16 jaar oud, maar speelt bij een seniorenteam. Onafhankelijk van het team, waarin hij speelt, blijft hij voor de contributiebepaling junior.

Slapend lidmaatschap houdt in, dat men de vereniging steunt, stemgerechtigd is en van harte welkom is bij nieuwjaarsreceptie en andere evenementen. Een slapend lid traint niet en speelt geen competitie.
Leden, die incidenteel willen spelen of trainen, dienen recreatief lid te zijn.

Randvoorwaarden
De contributie dient voldaan te zijn binnen 15 dagen na verzending factuur.
Bij niet voldoen van de contributie volgt:

 • eerste aanmaning          30 dagen na verzending factuur
 • tweede aanmaning         na 45 dagen v/a factuur, verhoogd met incassokosten à 15 %
 • derde aanmaning           na 60 dagen v/a factuur met een verdere verhoging met 15 % incassokosten en schorsing tot betaling. Schorsing wordt opgeheven zodra contributie inclusief incassokosten voldaan is.

Een betalingsregeling  in 4 termijnen is mogelijk, alleen met automatisch incasso. U kunt dit opgeven op het incasso formulier.
De vervaldata bij termijnbetaling zijn:  15 maart, 15 mei, 15 juli, 15 september.
Andere regelingen zijn niet toegestaan.

Bij meerdere leden in één gezin wordt er korting op de contributie gegeven:

 • Bij 3 leden uit het gezin: 10%
 • Bij 4 leden uit het gezin: 15 %
 • Bij 5 leden uit het gezin: 20%

Voor nieuwe leden geldt de volgende verdeelsleutel:

 • Bij inschrijving t/m juni:                       inschrijfgeld en 100% contributie
 • Bij inschrijving t/m september:             inschrijfgeld en 50 % contributie
 • Bij inschrijving v/a oktober:                  inschrijfgeld

U wilt uw kind laten sporten, maar heeft er de financiële mogelijkheden niet voor?
Zoek dan steun bij Stichting Leergeld of de eigen regeling van de gemeente (zoals via BredaPas)

Vragen over contributie: penningmeester@hscjeka.com

Switch to mobile version