Terug naar Over Jeka

Vrienden van JEKA

Vrijwel sinds de oprichting van HSC Jeka in 1960 bestaat er een enthousiaste groep leden en niet-leden, die de vereniging HSC Jeka een warm hart toedragen.

Lange tijd was de naam van deze groep De Club van 100. De naam is in het verleden ontstaan op basis van het idee: 100 leden die ieder 100 gulden doneren. Inmiddels is de 100 gulden 50 euro geworden en de naam veranderd in De Vrienden van Jeka. Het streven is echter nog steeds naar 100 leden.

 

Het geld van de Vrienden van Jeka is bedoeld voor die buitengewone uitgaven, die HSC Jeka niet kan betalen uit de normale inkomsten. De Vrienden van Jeka staat los van de vereniging en heeft een eigen bankrekening.

Iedereen met een initiatief, dat HSC Jeka ten goede komt, kan een aanvraag voor geld indienen bij de penningmeesters van de Vrienden van Jeka. Na een strenge doch rechtvaardige beoordeling kan vervolgens het geld eventueel beschikbaar worden gesteld. Als voorbeelden van zaken waarvoor in het verleden geld beschikbaar is gesteld door de Vrienden kunnen genoemd worden:  jeugdactiviteiten en jeugd-coach clinics, een kruiwagen, het veteranentoernooi,
het kunstgras in de slaghal e.d.

Als dank voor de donatie wordt er ieder jaar een feest georganiseerd door en voor de leden van deze fantastische club mensen. Met gratis eten en drinken en entertainment voor leden van de Vrienden van Jeka.
Draag jij HSC Jeka ook een warm hart toe? Word dan lid! Namens alle leden alvast hartelijk dank!

Lid worden van de Vrienden van Jeka doe je zo:

Optie 1.

  • Maak  € 50,- over naar bankrekening nummer NL04 RABO 151 186 3129 t.a.v. HSC Jeka o.v.v. Vriend van Jeka (+ je naam)
  • Stuur een mail met jouw naam en adresgegevens naar clubvan50@hscjeka.com.

Optie 2. 

  • Doneer € 50,- door het bedrag contant te betalen aan Debby Pattche of Roel van der Weide (de penningmeesters)
  • Meld daarbij tevens je naam, adresgegevens en emailadres.

Door het vermelden van je adresgegevens en naam kunnen we jou via de mail informeren over onze activiteiten en kunnen we u vermelden op de website of in de club als lid van de club van 50.

 

Vrienden van Jeka in 201
       
       
       
       

Besteding in verleden aan o.a.
– L
uchtkussens en clowns tijdens feestjes
– Heater
– TV in de kantine

Leden van Vrienden van Jeka
Veronica Angela Debby Pattché Ed Pattché Leo Leeggangers
Kees Crul Kyron Pattché Joost Mijuis Pol Bauweraertse
Piet Vroet Marco Dank Ed van Beek F. Happenbrouwers
Rik Brand Hans Beekers Sjaak Breekers Peter van der Waal
Marian de Jong Kiek de Jong Joe Baarslag Paul Vennik
Jack Mathijssen Bart Janssen Joelle van Riemsdijk Marianne Honcoop
Jo v. Hoof Leon Krijnen Peter Seebus David Maduro
Ronald van Rooij Linda Sotthewes Ferdi Maduro Hans Vaastra
Niels van Haeften Heilke Beente Mena de Mei William Wolf
Ryan Angela Roel van der Weide  
Switch to mobile version