Terug naar Over Jeka

Vrienden van JEKA

Vrijwel sinds de oprichting van HSC Jeka in 1960 bestaat er een enthousiaste groep leden en niet-leden, die de vereniging HSC Jeka een warm hart toedragen.

Lange tijd was de naam van deze groep De Club van 100. De naam is in het verleden ontstaan op basis van het idee: 100 leden die ieder 100 gulden doneren. Inmiddels is de 100 gulden 50 euro geworden en de naam veranderd in De Vrienden van Jeka. Het streven is echter nog steeds naar 100 leden.

Het geld van de Vrienden van Jeka is bedoeld voor die buitengewone uitgaven, die HSC Jeka niet kan betalen uit de normale inkomsten. De Vrienden van Jeka staat los van de vereniging en heeft een eigen bankrekening.

Iedereen met een initiatief, dat HSC Jeka ten goede komt, kan een aanvraag voor geld indienen bij de penningmeesters van de Vrienden van Jeka. Na een strenge doch rechtvaardige beoordeling kan vervolgens het geld eventueel beschikbaar worden gesteld. Als voorbeelden van zaken waarvoor in het verleden geld beschikbaar is gesteld door de Vrienden kunnen genoemd worden:  jeugdactiviteiten en jeugd-coach clinics, een kruiwagen, het veteranentoernooi,
het kunstgras in de slaghal e.d.

Als dank voor de donatie wordt er ieder jaar een feest georganiseerd door en voor de leden van deze fantastische club mensen. Met gratis eten en drinken en entertainment voor leden van de Vrienden van Jeka.
Draag jij HSC Jeka ook een warm hart toe? Word dan lid! Namens alle leden alvast hartelijk dank!

Lid worden van de Vrienden van Jeka doe je zo:

Optie 1.

  • Maak  € 50,- over naar bankrekening nummer NL04 RABO 151 186 3129 t.a.v. HSC Jeka o.v.v. Vriend van Jeka (+ je naam)
  • Stuur een mail met jouw naam en adresgegevens naar clubvan50@hscjeka.com.


Optie 2. 

  • Doneer € 50,- door het bedrag contant te betalen aan Debby Pattche of Roel van der Weide (de penningmeesters)
  • Meld daarbij tevens je naam, adresgegevens en emailadres.

Door het vermelden van je adresgegevens en naam kunnen we jou via de mail informeren over onze activiteiten en kunnen we u vermelden op de website of in de club als lid van de club van 50.

Besteding in verleden aan o.a.

– Luchtkussens en clowns tijdens feestjes
– Heater
– TV in de kantine

Vrienden van JEKA