Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beste leden, vrijwilligers, ouders en verzorgers,

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Hier heeft ook onze vereniging mee te maken!

De AVG wetgeving is erg ingewikkeld en veel organisaties en bedrijven hebben problemen met het goed en compleet invoeren ervan. Ook voor ons is het een puzzel, maar eigenlijk komt het erop neer dat je aan moet geven of je ons vertrouwt in dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Deze keuze moet je bewust maken.

Jouw privacy is onze verantwoordelijkheid

Jouw privacy vonden en vinden wij heel belangrijk. Vanwege de invoering van de AVG hebben we daarom een nieuw privacyreglement gemaakt dat aansluit op onze activiteiten als Honk- en Softbalvereniging. In dit document beschrijven we welke persoonsgegevens wij van jou bewaren en wat we ermee doen, maar ook welke rechten en plichten er voor Jeka en voor jou gelden.

Naast het beheren van een beperkt aantal persoonsgegevens is het voor ons vooral ook belangrijk te weten of we beeldmateriaal mogen gebruiken waarop leden voorkomen, denk dan bijvoorbeeld aan teamfoto’s, video’s en foto’s bij wedstrijdverslagen of op sociale media.

En nu?

We vragen je het privacyreglement eens goed door te lezen zodat je weet wat er in staat.
Heb je na het lezen nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Privacyreglement

Sport gerelateerd

We beloven dat we jouw informatie alleen gebruiken voor zaken die relevant zijn voor een goede en plezierige sportuitoefening en voor verenigingsactiveiten van HSC JEKA.

Mocht je formeel bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s, videomateriaal etc. waarop je eventueel voorkomt dan moet je dat z.s.m. expliciet bij het bestuur kenbaar maken via secretariaat@hscjeka.com.
Wij zullen dat dan vastleggen en hiermee rekening houden.

Voor alle vrijwilligers, vooral coaches, trainers en begeleiders van teams komt er op enig moment nog een korte voorlichtingsbijeenkomst.

Hartelijke groet,


Bestuur HSC JEKA

AVG