Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Voor alle leden van HSC Jeka en andere betrokkenen is de vertrouwenscontactpersoon bereikbaar. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je met alle zaken terecht, wanneer je te maken hebt gehad met ongewenst gedrag in de meest brede zin van het woord. U kunt contact opnemen over persoonlijke dilemma’s, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangsregels, waarden en normen in onze sporten. U kunt ook bij haar terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en (seksuele) intimidatie te melden.

Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek kan je een e-mail sturen aan vertrouwenscontactpersoon@hscjeka.com

Vermeld naast je naam ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent voor het geval een snel contact vereist is.

Uw vertrouwenscontactpersoon is Nidienne Jardinier

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een VertrouwensContactPersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.