Algemene leden vergadering 5 april 2024

Onze Algemene Leden Vergadering (ALV)
Vindt plaats op 5 april 19.30 in ons thuishonk.
De stukken volgen zsm via de mail.
We hopen jullie dan te zien!
Het bestuur!