Maandag 9 April – Algemene Leden Vergadering

LEDEN LET OP!
Op maandag 9 april is er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV).
Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis (inloop vanaf 19.30)
Agendapunten zijn in ieder geval de benoeming van de nieuwe penningmeester, de voortgang van de AVG en de begroting.

We rekenen op uw aanwezigheid!
Namens het bestuur,
Erik Boers
Secretaris

, Maandag 9 April – Algemene Leden Vergadering