Penningmeester gezocht!!

Oproep: Bestuurslid / penningmeester gezocht

Het bestuur zoekt een penningmeester die ook lid is van het bestuur. Serge Settels heeft aangegeven om af te treden als penningmeester vanaf het nieuwe seizoen.

Dit betekent dat er bij de eerstvolgende ALV een nieuwe penningmeester verkozen moet worden en wij roepen iedereen met een hart voor de club en een administratieve of financiële achtergrond op om zich aan te melden voor deze bestuursfunctie.

Taakomschrijving:
– Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging.
– Legen, controleren en afstorten van de kantine kas en zorgen voor wisselgeld.
– Inkomende en uitgaande facturen controleren en ontvangen/betalen.
– Opstellen van begroting en verslaglegging aan de medebestuursleden en de ALV.
– Enige kennis hebben van boekhouding.
– Kas commissie in overleg betrekken/controleren bij jaarstukken vereniging.
– Aanwezig zijn bij e.v. evenementen, zover het kan en nodig is.
– Aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen van de vereniging.

Belasting:

De contributie inning is de meest belastende taak, en die hebben we vanaf 2018 uitbesteed.

Alle verdere taken bij elkaar kosten gemiddeld 1 à 2 uur per week; afhankelijk van jouw betrokkenheid bij andere bestuurszaken.

Oproep:
Het dagelijks bestuur vervult een onmisbare rol in de vereniging en het is daarom erg belangrijk om deze functie opnieuw te vervullen.

Serge heeft al begin 2017 aangegeven te willen stoppen; vanaf 2018 legt hij de functie echt neer. Hij zal zorgen voor een goede overdracht van zijn functie.

Denk je dat je geschikt bent voor deze rol, of heb je vragen, neem dan contact op met Serge via penningmeester@hscjeka.com