PLAYERS HSCJEKA.COM – Nov 2017 -Nummer 6

PLAYERS HSCJEKA.COM zet elke maand een of meer JEKA Spelers/Speelsters/Vrijwilligers in de spotlights.

Dit is inmiddels het 6de nummer en deze maand éen vraag aan het Bestuur : ‘Hoe gaat het met Jeka ?’

Veel Leesplezier 😉

PLAYERS HSCJEKA.COM – Nov 2017 -Nummer 6, HSC Jeka

 

Bestuur is trots op ONZE club,

Onze club wordt natuurlijk allereerst gemaakt door de leden; onze spelers en speelsters in alle leeftijdsgroepen die Jeka tot leven brengen en trots onze clubkleuren dragen tijdens trainingen en wedstrijden. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat het ledenaantal de afgelopen jaren is gestegen en als we kijken naar allerlei ontwikkelingen verwachten we in 2018 opnieuw een stijging.
We zijn ook erg trots op onze vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd in de club steken om alles wat er op en rondom ons complex gebeurt in goede banen te leiden. Iedereen zal begrijpen dat, als de club groeit, er ook meer behoefte is aan vrijwilligers. We maken als bestuur dan ook graag van deze gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan mensen die enkele uurtjes beschikbaar hebben om ervoor te zorgen dat alles ook in goede banen blijft. Meld je aan!!

Het is zeker niet makkelijk om voor elk seizoen keer op keer nieuwe teamindelingen te maken die passen bij alle spelers en de ambitie van Jeka. We hopen daarom dat spelers en ouders/verzorgers vertrouwen hebben in onze technische staf die deze puzzel zo goed mogelijk proberen te leggen.
Graag vermelden we in het bijzonder ons G-Honkbalteam. Zij zijn al 5 jaar actief en succesvol en er komen spelers bij.

De sterke groei van onze softbalafdeling is indrukwekkend te noemen en dat terwijl heel veel clubs juist worstelen om teams te vormen. Andere clubs proberen speelsters over te halen daar te komen spelen. Jeka is daarin echter een eigen koers blijven varen die past in de visie van Jeka “Oog voor talent” en daarin zijn we dus succesvol. Helaas neemt de bond zo nu en dan beslissingen die voor sommige clubs moeilijk uitvoerbaar zijn. Als Jeka proberen we dan ook het hoofd koel te houden en een zo optimaal mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Ook bij deze keuzes hopen we op begrip, omdat zaken ons soms ook overkomen.

Ons communicatie team heeft ook mooi werk geleverd. Er is inmiddels een prachtige nieuwe website in de lucht, onze Facebookpagina wordt druk bezocht. Er zijn meer dan 700 volgers, berichten worden vaak gedeeld en we bereiken meer dan eens meer dan 1000 lezers.
We beschikken ook over een sponsorfolder met een professionele uitstraling en we gaan begin 2018 kijken of we meer sponsoren kunnen interesseren in Jeka.
De Fastball nieuwsbrief is weer nieuw leven ingeblazen en last but not least heeft Jeka nu een gezicht gekregen in Breda met een mooi eigen logo

Helaas hebben onze ideeën met de kleding nogal geleden onder de nodige strubbelingen. Dit ondanks het feit dat we daar veel tijd en energie in hebben gestoken, en nog steeds. We zijn hierin sterk afhankelijk van anderen. Maar nu is er dan eindelijk ook onze eigen webshop op de website en we hopen dat dit soepel gaat verlopen.

Als we vooruit kijken naar 2018 dan betekent de ledengroei ook dat we langzaam aan onze maximale veldcapaciteit komen. Om iedereen trainingsmomenten te geven op de velden moeten we slimmer met de trainingen omgaan en dat vergt veel planning. We rekenen in het nieuwe seizoen op wat flexibiliteit en samenwerking van de diverse teams.

We hebben het 2 jaar zonder moeten doen, maar in 2018 gaan we keihard aan de slag om weer een senioren dames softbalteam samen te stellen, dit brengt weer wat extra met zich mee in de club. Er zijn inmiddels 6 speelsters aangemeld en de komende periode gaan we proberen daar een volwaardig team (13 speelsters) van te maken.

Voor honkbal senioren gaan we zeer waarschijnlijk naar 4 teams. We hopen met 2 teams in zogenaamde gesloten klassen uit te mogen komen. Onze hoofdmacht in de 1e klasse en daarnaast een jong talentvol team in de 2e klasse. In het seizoen 2019 zijn veranderingen aangekondigd in de klasses en daar willen we als Jeka natuurlijk op zijn voorbereid.
Bij de aspiranten gaan we in 2018 van 1 naar 2 teams.

Onze nieuwe hoofdcoach Ronald Snijder neemt het stokje bij heren 1 over en Hans Beekers zal Heren 2 gaan coachen.
we zijn nog wel dringend op zoek naar nieuwe coaches en teambegeleiders om het werk van de coaches wat makkelijker te maken.Ook hiervoor kunt u zich bij ons melden. We zijn u op voorhand ontzettend dankbaar en voor onze spelers en speelsters is het nog belangrijker!

Zoals u kunt lezen is Jeka een dynamische club waar veel gebeurt en waar veel vrijwilligers deel van uitmaken om ervoor te zorgen dat al onze spelers en speelsters zich kunnen focussen op hun prestaties op het veld.
Wij zullen ons als bestuur ook in 2018 weer in blijven zetten voor Jeka, op ons kunt u rekenen….wij ook op jullie?

We wensen jullie een paar mooie wintermaanden en hopen jullie te verwelkomen op de vrijwilligersavond op 15-12 en op de ALV die op vrijdag 19 januari 2018 gepland staat.

——————————-

Voorblad : Erik Kluijtmans
Tekst : Erik Boers, Ryan Angela, Serge Settels