Algemene Ledenvergadering 2018

AANKONDIGING ALV

Op vrijdag 19 januari zal de Algemene Ledenvergadering van Jeka worden gehouden in ons clubhuis.
Binnenkort verschijnt hierover meer gedetailleerde informatie Om mee te gaan in de digitale ontwikkelingen en uit kostenoverwegingen zullen er echter vanaf nu geen boekjes meer worden vervaardigd. In plaats daarvan zal de agenda en andere relevante informatie op de website en op FB worden gepubliceerd.

NB!
Wel is belangrijk te melden dat Serge Settels zich niet herkiesbaar zal stellen als Bestuurslid/Penningmeester van de vereniging. Dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid in de rol van Penningmeester. Als je onze vereniging een warm (financieel) hart toe draagt meld je dan vóór 19 januari op secretaris@hscjeka.com zodat we e.e.a. in de ALV kunnen regelen.

Zet 19 januari dus in je agenda en volg de informatie op onze digitale kanalen.Algemene Ledenvergadering 2018, HSC Jeka