ENGIE verlicht HSC JEKA!!

Het verduurzamen van uw sportclub heeft vaak een behoorlijke impact op de clubkas. Gelukkig kan ENGIE uw verduurzamingsambities ondersteunen!

Over ENGIE:

De wereld om ons heen verandert. We bewegen ons in snel tempo in de richting van een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale planeet. Om de energietransitie waar te kunnen maken nemen de circa 6.000 medewerkers van ENGIE Nederland consumenten, instellingen en bedrijven aan de hand.

Unieke positie
ENGIE is een services- en energiebedrijf dat de leiding neemt in de duurzame verandering. ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services (marktleider in technische dienstverlening) en ENGIE Energie (leverancier van duurzame energie). Met slimme innovatieve technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige slimme gebouwen, en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groen gas, aardwarmte en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving.

Duurzame verandering
Samen met onze klanten en partners zijn we in staat om de energietransitie richting te geven en te versnellen. ENGIE Nederland maakt deel uit van de internationale en beursgenoteerde ENGIE Groep, een wereldwijde energie- en dienstengroep met wereldwijd 170.000 medewerkers en een omzet van 60.1 miljard euro in 2019.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid:

ENGIE Doet! is het sponsorprogramma van ENGIE in Nederland dat vanuit de MVO-gedachte medewerkers ondersteunt die actief zijn als vrijwilliger bij een organisatie. Het programma loopt sinds een aantal jaren. Vrijwilligers die actief zijn binnen een organisatie, vereniging of stichting of betrokken bij een speciaal project of maatschappelijke activiteit als vrijwilliger, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een bijdrage. De aard van de projecten of activiteiten die ENGIE Doet! steunt, hebben een logische verbinding met het bedrijf én met MVO.

ENGIE verlicht HSC JEKA!!, HSC Jeka